آیا ملک ورثه ای بخرم یا نه؟

۳ نکته ای که باید در خرید ملک ورثه ای بهش توجه بشود:

  1. ورثه گواهی انحصار وراثت را گرفته باشند که معلوم شود سهم هر ورثه چه مقدار است.
  2. کلیه وراث یا وکلای قانونی آنها در زمان قرارداد در جلسه حضور داشته باشند.
  3. وراث، مالیات بر ارث را پرداخت کرده باشند چون نقل و انتقال بدون پرداخت مالیات امکان پذیر نیست.
دیدگاه‌ها ۰