تکنیک ضربتی فروش

در این تکنیک فروشنده چند کالای مشابه با قیمتهای مختلف را به مشتری ارایه داده و به ترتیب از قیمت بالا به پایین شروع به پرزنت میکند.
۱- کالا یا محصول اول قیمت بالا و مطابق با خواسته مشتری .
۲- کالا یا محصول دوم قیمت پایینتر از کالای اول .
۳- کالای سوم قیمت پایین و دارای عدم تطابق با خواسته مشتری یا کمی از خواسته مشتری رو در بر دارد .
در این تکنیک نباید از هر سه محصول به یک صورت پرزنت کرد .
مشتری در پرزنت این سه کالا باید متوجه شود فروشنده به دنبال برآورده کردن خواسته مشتری است .
ذهن مشتری در ۲ کالای اول درگیر می شود و در نهایت یکی از ۲ کالای اول را خریداری میکند و این امر در افزایش فروش کاملا موثر و کاربردی است.

دیدگاه‌ها ۲