سیستم سازی در املاک

سیستم سازی در املاک

آیا تا بحال به سیستم سازی در املاک خود فکر کرده اید ؟ ویا تا به حال معنای سیستم سازی در املاک را بررسی کرده اید؟ آیا در املاکتان پیشرفت مورد انتظارتان را داشته اید؟ یا هر کاری می‌کنید به نتیجه مطلوب نمیرسید؟

بسیاری از مدیران فکر می کنند با تعداد ساعت کار بیشتر می‌توانند به نتیجه مطلوب برسند. ولی با کمی مطالعه می‌توان دریافت که مدیران و کار آفرینان موفق هیچگاه در طول روز برای موفقیتشان هزینه زمانی زیادی نمی کنند.

راز موفقیت در املاک لزوما زیاد کار کردن نیست.

تمامی مدیران موفق دفاتر املاک بزرگ با واژه سیستم در املاک آشنا هستند. اگر با واژه سیستم سازی در املاک آشنا شویم قطعا در روند کار وبازخورد کار در املاک به موفقیت‌های چشم گیری می رسیم.

چرا برخی از مدیران املاک از سیستم سازی در املاک دوری می کنند؟

عوامل مختلف و متعددی وجود دارد که باعث می شود مدیران املاک از سیستم سازی دوری کنند که به اختصار توضیح می دهیم.

  • عدم تمایل به واگذاری کارها:

خیلی از مدیران در این توهم غوطه ور هستند که هیچ کس نمی‌تواند کار آنها را به خوبی آنها انجام دهد.بنابر این از واگذاری کارها به اعضای دیگر اجتناب می‌کنند.

  • پر مشغله بودن

بسیاری از مدیران املاک بسیار پر مشغله هستند که این خود نشانه اشکال در کار است. اگر خیلی پر مشغله هستید بدانید که یک جای کارتان می لنگد و نشانه آنست که عمده کارهایی که انجام می دهید مربوط به شما نیست.

یک مدیر موفق باید برای فکر کردن ، برنامه ریزی و طراحی استراتژی، زمان داشته باشد.

  • ترس از فناوری

برای موفقت در کارها و همچنین افزایش بازخورد در کارهایتان باید از فناوری‌های روز استفاده کنید. مثلا نرم افزارهایی وجود دارد که به وسیله آن کارها را لیست می کنید و هر کار را به کارمند مربوطه واگذار می کنید. و از همین فناوری می توانید جهت یاد آوری کارها به کارمندان استفاده نمایید.

  • ایده آل گرایی

بسیاری از مدیران ایدآل گرا هستند. این ایدآل گرایی در ۲ جهت منفی یا مثبت است.

جنبه مثبت، جهت پیشرفت در کار و جنبه منفی جهت اتلاف وقت هستند. به این صورت که خیلی از تفکرات ایدآل گرایانه در مدیران باعث اتلاف وقت می شود و فرصتی برای انجام کارهایی که باعث پیشرفت می‌شود نمی ماند.

دیدگاه‌ها ۰