ملک قولنامه ای بخریم یا نخریم؟

در این پست می‌خوانید:

نکات مهمی که در زمان خرید ملک قولنامه ای باید مورد توجه قرار بگیرد :

  • از فروشنده بخواهید قولنامه هایی که قبلا با مالکین دیگر داشته به شما ارائه دهد و با داشتن قولنامه های قبلی تحقیقات را کامل کنید.
  • میزان خسارت را بیشتر از حد معمول در قرارداد لحاظ کنید تا میزان ضرر احتمالی شما به حداقل برسد.
دیدگاه‌ها ۰