چطور مشتری را برای خرید متقاعد کنیم؟

چطور مشتری را برای خرید متقاعد کنیم؟

سلاح های متقاعد سازی برای همه مشتریان یکسان نیستند و متناسب با خواسته مشتری تعیین می شود. به عنوان مثال

دوسلاح مهم برای متقاعد کردن مشتری یکی کمیابی هست و دیگری برهان اجتماعی

کمیابی یعنی او چیزی که متمایز و خاص است و برای مشتری جذاب هست و برهان اجتماعی آن چیزیست که برای اغلب مردم جذاب هست.

سوال اینجاست که کدامیک از این ۲ سلاح رو باید استفاده کرد

در جواب باید بگویم بستگی به سیگنالی دارد که از مشتری دریافت میکنم.

اگر متوجه شویم که مشتری دنبال خرید امن هست و منتظر این هست که دیگران او را تایید کنند باید از سلاح برهان اجتماعی استفاده کنیم.

اما اگر متوجه شویم که مشتری به دنبال اینه که خودش را ویژه و متمایز کند اینجا برهان اجتماعی جواب نمیده و باید به دنبال استفاده از سلاح کمیابی باشیم و باید بر چیزهایی تمرکز کنیم که نشانگر ویژه بودن و خاص بودن شما و شرکت شما و برند شما یا پیشنهاد شما به مشتری باشد.

دیدگاه‌ها ۰