رضایت مشتری و خدمات سازمانی فروشنده

در دنیای امروز فروشنده باید از راه های مختلف اعتماد و رضایت مشتری را جلب نماید و در سایه این اعتماد و رضایت، فروش سازمانی را افزایش دهد. یک سازمان در قسمت فروش، که قوی ترین قسمت ارتباط با مشتری است، باید در ۳ زمان مختلف و با سه اقدام موثر این کار را انجام دهد:

  1. در کوتاه مدت، نظر مشتری را جلب کرده
  2. در میان مدت، مشتری را حفظ کند
  3. در طولانی مدت، مشتری را به عنوان مشتری وفادار برای سازمانش تثبیت کند.

در تکمیل صحبت‌های بالا باید توجه داشت ، که در بخش خدمات در ۳ مرحله باید مشتری را کاور کرد

  1. خدمات قبل از فروش
  2. خدمات هنگام فروش
  3. خدمات پس از فروش
دیدگاه‌ها ۰